עמוד:207

32 ביישוב קהילתי יש מתחם בצורת עיגול שרדיוסו . ’מ 10 מתכננים להקים במתחם זה מגרש כינוסים , וסביבו שטח פתוח למתקני ספורט שונים . לפניכם ארבע הצעות לבניית המתחם . בכל הסרטוטים המתחם הוא עיגול שמרכזו O והיקפו מסומן באדום ; השטח הצבוע בתכלת מייצג את מגרש הכינוסים , והשטח הלבן מיועד למתקני ספורט . הצעה 1 מגרש הכינוסים הוא ריבוע , ABCD שאורך צלעו . ’מ 12 הצעה 2 מגרש הכינוסים הוא עיגול קטן שמרכזו , O והיקפו שווה למחצית היקף המתחם כולו . הצעה 3 מגרש הכינוסים הוא העיגול שמרכזו . B שני העיגולים משיקים בנקודה . A רדיוס המתחם כולו שווה לקוטר מגרש הכינוסים . הצעה 4 מגרש הכינוסים הוא המלבן , ABCD שאורכי צלעותיו 12 מ’ . 'מ 16–ו א . כדי לבחור את ההצעה הטובה ביותר לתושבי היישוב הועלו שני שיקולים אפשריים : 1 בחירת ההצעה שבה שטח מגרש הכינוסים יהיה הגדול ביותר . 2 בחירת ההצעה שבה מחיר הציפוי של מגרש הכינוסים יהיה הנמוך ביותר . איזו הצעה תיבחר לפי כל אחד מן השיקולים ? ב . מטעמי בטיחות הוחלט להקים גדר סביב מגרש הכינוסים . חברי היישוב פנו לקבלן בניין וביקשו ממנו הצעת מחיר לבניית גדר שגובהה * . ’מ 1 . 5 בהצעה שהגיש ציין הקבלן את התעריפים האלה : כל מטר רבוע של גדר ישרה ₪ 50 - כל מטר רבוע של גדר מעגלית ₪ 60 - חשבו כמה תעלה בניית הגדר לפי כל אחת מההצעות . _________________________________________________________________________________________________________ * משימה 32 מתבססת על אתר משרד החינוך לאוריינות מתמטית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר