עמוד:205

28 לצורך החישובים במשימה זו עגלו את . 3–ל אורך הצלע של הריבוע ABCD הוא ) מ”ס 20 הסרטוט מוקטן . ( הנקודות P–ו K הן אמצעי הצלעות . BC–ו AD הנקודה M נמצאת על שני מעגלים : המעגל שמרכזו K ורדיוסו , AK והמעגל שמרכזו P ורדיוסו . PC א . מצאו את ההיקף ואת השטח של הצורה הצהובה שנוצרה . ב . בכל סעיף נתון סרטוט מוקטן של הריבוע ABCD ( מסעיף א , ( ובתוכו צורה צהובה . הצורות מבוססות על החלקים של הסרטוט שבסעיף א . מצאו את ההיקף ואת השטח של כל אחת מהצורות הצהובות . הרחבה 29 בתוך הריבוע ABCD מסורטט מעגל . צלע הריבוע ארוכה פי 3 מקוטר המעגל . לפניכם שני סרטוטים של הריבוע והמעגל : בסרטוט 1 הנקודות T–ו M הן אמצעי צלעות של הריבוע , והקטע MT מאונך לצלע AB ועובר דרך מרכז המעגל . בסרטוט 2 האלכסון BD עובר דרך מרכז המעגל . א . האם השטח הצבוע בסרטוט 2 גדול מהשטח הצבוע בסרטוט , 1 קטן ממנו או שווה לו ? הסבירו . ב . סמנו במשתנה את קוטר העיגול , ונמקו את תשובתכם לסעיף א בעזרת ביטויים מתאימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר