עמוד:202

זכרו : לצורך חישובים אפשר להשתמש בקירוב . = 3 . 14 18 בכל סעיף חשבו את שטח העיגול . א . עיגול שהרדיוס שלו הוא מ”ס 35 . ב . עיגול שהרדיוס שלו הוא מ”ס 1 . 4 . ג . עיגול שקוטרו . ’מ 14 ד . עיגול שקוטרו מ”ק 2 . ה . עיגול שהיקפו מ”מ 20 . ו . עיגול שהיקפו . מ”ס 19 מהו השטח של כיכר עגולה שרדיוסה ? ’מ 10 בחרו את התשובה הנכונה : א . בין ר”מ 30 ר”מ 35–ל ב . בין ר”מ 100 ר”מ 150–ל ג . בין ר”מ 200 ר”מ 250–ל ד . בין ר”מ 300 ר”מ 350–ל 20 השלימו את הטבלה : 21 הרדיוס של עיגול הוא מ”ס x . כתבו באמצעות x ביטויים מתאימים : א . להיקף של חצי מהעיגול . ב . לשטח של חצי מהעיגול . ג . להיקף של רבע מהעיגול . ד . לשטח של רבע מהעיגול . 22 בכל סעיף קבעו אם הטענה נכונה או לא נכונה . נמקו . א . עיגולים שווי–היקף הם שווי–שטח . ב . מלבנים שווי–היקף הם שווי–שטח . ג . עיגול וריבוע שווים בשטחם כאשר רדיוס העיגול שווה לאורך צלע הריבוע . ד . שטח של חצי עיגול תמיד קטן משטח של עיגול שלם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר