עמוד:199

10 א . חשבו את היקפי העיגולים . כתבו את התשובה באמצעות . דוגמה אם הרדיוס של מעגל הוא , 'מ 17 אז ההיקף הוא : 17 = 34 • 1 עיגול שהרדיוס שלו הוא מ”ס 3 . 2 עיגול שקוטרו מטר אחד . ב . כתבו ביטויים המתארים את היקפי העיגולים . כתבו את התשובה באמצעות . 1 עיגול שקוטרו מ”ס b . 2 עיגול שהרדיוס שלו הוא . ’מ a הידעתם ? כבר בתקופות קדומות ידעו המתמטיקאים כי היחס בין היקף של עיגול לקוטרו הוא מספר קבוע הגדול במעט , 3–מ אך מהו בדיוק המספר הזה - זאת לא ידעו . הראשון שהציג שיטה לחישוב קירובים של המספר הזה היה ארכימדס , מתמטיקאי , פיזיקאי ומהנדס יווני שחי בשנים 212-287 לפני הספירה למניינם . 11 בכל סעיף נתון סרטוט מוקטן של מעגל שמרכזו A ונקודות שנמצאות על המעגל . 12 לגבי כל טענה קבעו אם היא נכונה או לא נכונה . הסבירו . א . מכסה עגול בקוטר מ”ס 12 יהיה גדול מדי עבור סיר שהיקפו מ”ס 35 . ב . 26 מטרים של גדר יספיקו להקפת בריכה עגולה שהרדיוס שלה . ’מ 4 ג . היקף של חצר מלבנית שאורכי צלעותיה 16 מ’ 7–ו מ’ ארוך יותר מהיקף של חצר עגולה שהרדיוס שלה . ’מ 7 ד . היקף ריבוע שאורך צלעו מ”ס a גדול מהיקף מעגל שקוטרו . מ”ס a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר