עמוד:197

3 בסרטוט שלפניכם נתון מעגל שמרכזו . H הנקודות G–ו F , E , D , C , B , A נמצאות על המעגל . BHE היא זווית שטוחה . א . אילו מהקטעים שבסרטוט הם רדיוסים ? ב . אילו מהקטעים שבסרטוט הם בוודאות קטרים ? 4 בכל סעיף נתון מעגל שמרכזו . A הקו המסומן באדום מורכב משני רדיוסים . האם הוא בוודאות קוטר ? נמקו . 5 א . קוטרו של מעגל הוא מ”ס 8 . מהו הרדיוס של המעגל ? ב . הרדיוס של מעגל הוא מ”ס 2 . מהו קוטר המעגל ? ג . רדיוס של מעגל הוא . ’מ a מהו קוטר המעגל ? ד . הקוטר של מעגל הוא . ’מ b מהו רדיוס המעגל ? 6 בסרטוט שלפניכם שני מעגלים שמרכזם . A אורך הרדיוס של המעגל החיצוני גדול מ”ס 4–ב מאורך הרדיוס של המעגל הפנימי . קוטר המעגל החיצוני הוא מ”ס 14 . מצאו את האורכים של שלושת הקטעים המסומנים בסרטוט בצבע . 7 בכל סעיף קבעו אם הטענה נכונה או לא נכונה . נמקו . א . מכל שני רדיוסים במעגל נוצר קוטר . ב . כל קוטר במעגל מורכב משני רדיוסים . ג . כל הרדיוסים במעגל שווים באורכם . ד . כל קטע העובר דרך מרכז המעגל הוא קוטר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר