עמוד:192

48 בסרטוט המוקטן שלפניכם המרחק בין שני הישרים המקבילים b–ו a הוא מ”ס 8 . א . נמקו מדוע כל המצולעים הירוקים הם שווי–שטח . ב . על הישרים b–ו a סרטטנו מצולע נוסף , כתום . נתון : CD = DE 1 חשבו על פי הנתונים בסרטוט את שטח המצולע הכתום . 2 המצולע הכתום שווה בשטחו למצולעים הירוקים בסעיף א . חשבו את אורכי הצלעות המסומנות בעזרת משתנים בסעיף א . 49 המרובע ABFD שבסרטוט הוא מקבילית . נתון : AN || FM א . 1 מהו סוג המרובע ? AMFN נמקו . 2 מהו סוג המרובע ? ADFM נמקו . ב . נסמן את שטח המקבילית . S–ב ABFD בטאו באמצעות S את שטח המרובע . AMFN נמקו . ג . נתון כי המרחק בין DF–ל AB הוא מ”ס 5 . נסמן : AM = מ”ס a בטאו באמצעות a את שטחי המרובעים . ADFM–ו ABFD , AMFN נמקו . 50 סכום אורכי הבסיסים בטרפז ( AB || CD ) ABCD הוא מ”ס 70 . הצלע CD ארוכה מ”ס 10–ב מהצלע . AB הגובה שווה באורכו לבסיס הגדול . מצאו את שטח הטרפז . ABCD 51 הוא טרפז . ( AB || CD ) שטחו ר”מ 56 , והמרחק בין בסיסיו הוא . ’מ 8 ההפרש בין אורכי הבסיסים הוא . ’מ 6 מצאו את אורכי הבסיסים של הטרפז .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר