עמוד:191

46 מצאו את שטחי המצולעים . משימות לסיכום 47 לפניכם סרטוט מוקטן של מקבילית . א . חשבו את שטח המקבילית . ב . חשבו את אורך הגובה מהקדקוד D אל הצלע . AB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר