עמוד:185

דיון 31 בסרטוט שלפניכם הישר KM חוצה את בסיסי הטרפז . ABDF הסבירו מדוע הישר מחלק את הטרפז לשני טרפזים שווי–שטח . 32 בטרפז ABCD שבסרטוט המוקטן נתון : , AD = מ"ס 8 הצלע D ארוכה מ"ס 7–ב מהצלע , AB 68 סמ SABCD = ר" מצאו את אורכי הבסיסים של הטרפז . 33 שטח טרפז ( FM || KT ) FMKT הוא ר"מ 72 . אורך אחד הבסיסים גדול פי 2 מאורך הבסיס האחר . גובה הטרפז הוא . 'מ 8 מצאו את אורכי הבסיסים של הטרפז . 34 שטח טרפז הוא 408 סמ"ר . אורכי הבסיסים הם מ"ס 24 מ"ס 10–ו . חשבו את גובה הטרפז . 35 בכל סעיף מתוארים נתונים של טרפז . ( PM || FC ) PMFC חשבו את שטח הטרפז . א . סכום אורכי הבסיסים של הטרפז הוא מ"ס 52 , וגובהו מ"ס 8 . ב . היקף הטרפז הוא מ"ס 24 . הבסיס PM קצר מ"ס 6–ב מהבסיס . CF סכום אורכי השוקיים של הטרפז שווה לאורך הבסיס . CF גובה הטרפז שווה באורכו לבסיס הקצר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר