עמוד:183

27 בכל סעיף מצאו את שטח הטרפז ( ביחידות של משבצת ) בשתי דרכים שונות : פעם בעזרת הנוסחה ופעם ללא שימוש בנוסחה . הרחבה 28 א . ראובן הציע למצוא שטח של טרפז בעזרת חישובי שטחים של משולש ומקבילית . ראובן אמר : סרטטתי דרך הקדקוד B קטע BK המקביל לשוק . AD הקטע מחלק את הטרפז למקבילית ומשולש בעלי אותו גובה . אסמן את הגובה הזה . h–ב שטח הטרפז הוא סכום השטחים של המשולש והמקבילית , לכן : 1 מה דעתכם על הדרך שהציע ראובן ? 2 האם ראובן היה מקבל אותו הביטוי אילו במקום BK היה מסרטט קטע מקביל לשוק BC דרך הקדקוד ? A נמקו את קביעתכם . ב . הציעו דרך משלכם להראות ששטח טרפז שווה למחצית המכפלה של סכום הבסיסים בגובה הטרפז .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר