עמוד:181

הרחבה 24 בכל סעיף קבעו אם ייתכן טרפז המתאים לתיאור . אם כן , הדגימו . אם לא , הסבירו מדוע לא . א . אחת משוקי הטרפז היא גם גובה של הטרפז . ב . אחד מבסיסי הטרפז הוא גם גובה בטרפז . ג . גובה הטרפז ארוך מאחת משוקי הטרפז . ד . גובה הטרפז שווה לאחד מבסיסי הטרפז . ה . אחד מאלכסוני הטרפז הוא גם גובה של הטרפז . שטח של טרפז 25 א . הציעו דרכים שונות למצוא את שטחי הטרפזים שלפניכם ( ביחידות של משבצת . ( ב . בכל סעיף המרובע ABCD הוא טרפז . ( הבסיסים מסומנים בצבע ( . הציעו דרכים שונות לחשב את שטח הטרפז . ודאו שבכל הדרכים קיבלתם אותו שטח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר