עמוד:179

דיון 18 הנקודות F–ו E נמצאות על צלעות נגדיות של המקבילית ABCD שבסרטוט . נתון : FE DC בתיה אומרת : אם אדע את האורכים של — AB–ו FE אוכל למצוא את שטח המקבילית . מה דעתכם ? 19 המרחק בין הישרים המקבילים b–ו a בסרטוט המוקטן הוא מ"ס 5 . הקטע MP נמצא על הישר , b ואורכו מ"ס 4 . א . סרטטו מקבילית שהקטע MP הוא אחת הצלעות שלה , והצלע הנגדית נמצאת על הישר . a מצאו את שטח המקבילית . ב . שלמה סרטט מקבילית בסעיף א ומצא כי שטחה הוא 25 סמ"ר . האם ייתכן ? אם כן , סרטטו מקבילית כמו זו של שלמה . אם לא , הסבירו מדוע לא . 2 אלקנה אומר : כל המקביליות שמקיימות את התנאי בסעיף א הן שוות–שטח . מה דעתכם ? הרחבה 20 בסרטוט המוקטן שלפניכם אחד מאלכסוני המקבילית מאונך לצלעה הקצרה . אורכי הצלעות של המקבילית הם מ”ס 4 מ”ס 5–ו . האם שטח המקבילית הוא 20 סמ”ר ? גדול 20–מ סמ”ר ? קטן 20–מ סמ”ר ? הסבירו . 21 בכל סעיף קבעו אם הטענה נכונה או לא נכונה . נמקו . א . אם צלע אחת של מקבילית שווה לצלע אחת של מלבן , אז המקבילית והמלבן שווי–שטח . ב . אם שתי מקביליות הן שוות–היקף אז הן גם שוות–שטח . ג . השטח של כל מקבילית שווה למכפלה של אורך צלע במרחק בינה לבין הצלע הנגדית . ד . אם שתי מקביליות הן שוות בשטחן אז הן חופפות . ה . השטח של כל מקבילית קטן או שווה למכפלת האורכים של צלעות סמוכות שלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר