עמוד:177

8 השטח של מקבילית הוא 96 סמ”ר . אורך אחת הצלעות של המקבילית הוא מ”ס 12 . א . סרטטו סקיצה של המקבילית וסמנו עליה את הנתונים . ב . חשבו את אורך הגובה לצלע הנתונה . 9 השטח של מקבילית הוא 84 סמ”ר . אורך הגובה לאחת הצלעות של המקבילית הוא מ”ס 7 . מהו אורך הצלע הזו ? 10 היקף מקבילית הוא מ"ס 40 . אורך אחת הצלעות גדול מ"ס 4–ב מאורך הצלע הסמוכה לה . הגובה אל הצלע הארוכה הוא מחצית מאורכה של אותה צלע . חשבו את שטח המקבילית . עבדו לפי השלבים האלה : א . סמנו מ"ס x–ב את אורך הצלע הקצרה ובטאו באמצעות x את אורך הצלע הארוכה . ב . מצאו את אורכי הצלעות של המקבילית ואת הגובה לצלע הארוכה . ג . חשבו את השטח . 11 נתון סרטוט מוקטן של מקבילית . ABCD א . חשבו את שטח המקבילית . ב . חשבו את אורך הגובה מהקדקוד B לצלע . DC 12 שטח מקבילית הוא ר"מ 80 . חשבו את צלעות המקבילית אם ידוע כי אורכי הגבהים הם 5 מ' . 'מ 8–ו 13 שטח המקבילית ACBD הוא 96 סמ"ר , והיקפה . מ"ס 56 ( הסרטוט מוקטן ; כל האורכים בסרטוט נתונים בסנטימטרים ( . מצאו לפי הנתונים בסרטוט : א . את אורכי הצלעות של המקבילית . ב . את אורכי הגבהים אל הצלעות האלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר