עמוד:175

ב . חוה אומרת : אם אגזור את המקבילית לאורך הגובה שעובר בתוכה , אוכל לקבל ממנה מלבן : 1 הסבירו כיצד ניתן לדעת בוודאות , שבדרך שחוה מציעה אכן יתקבל מלבן . 2 הסבירו כיצד אפשר להיעזר בהצעה של חוה כדי לחשב את שטח המקבילית . שטח מקבילית שווה למכפלת צלע של המקבילית בגובה אל צלע זו ) או אל המשכה . ) שימו לב : אפשר לחשב את השטח באמצעות כל צלע של המקבילית וכל גובה אל אותה צלע . דוגמה את שטח המקבילית ABCD שבסרטוט אפשר לחשב כך : S ABCD = AM ב DC או כך : S ABCD = AK ב BC 6 א . חשבו את שטחי המקביליות שבסרטוטים המוקטנים . ב . במקבילית BCDE אורך הגובה לצלע BC הוא מ"ס 5 . אורך הצלע DE הוא מ"ס 6 . סרטטו תרשים של מקבילית מתאימה ( אין צורך לדייק בסרטוט , ( סמנו עליה את הנתונים וחשבו את שטח המקבילית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר