עמוד:174

4 א . לפניכם ארבע מקביליות . הציעו דרכים שונות למצוא את שטחי המקביליות ( ביחידות של משבצת . ( ב . הציעו דרכים שונות לחישוב שטח המקבילית שבסרטוט . היעזרו במדידות מתאימות . דיון 5 רותי וחוה הציעו דרכים למציאת שטח של מקבילית . א . רותי אומרת : אם נגזור את המקבילית לאורך אחד האלכסונים שלה ( כמו בסרטוט , ( 2 יתקבלו שני משולשים שווי–שטח . 1 הסבירו מדוע המשולשים שווי–שטח . 2 הסבירו כיצד אפשר להיעזר בחלוקה של רותי כדי לחשב את שטח המקבילית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר