עמוד:172

ב . שטחי מרובעים ומצולעים אחרים מה נלמד ? גובה במקבילית שטח של מקבילית גובה בטרפז שטח של טרפז שטחים של מצולעים אחרים גובה במקבילית 1 בכל סעיף נתונה מקבילית . העבירו אנכים מהקדקוד המודגש אל כל אחת מהצלעות הצבועות ( או אל המשכה . ( גובה במקבילית הוא קטע מאונך לצלע , שקצהו האחד על הצלע או על המשכה וקצהו האחר בקדקוד שאינו על הצלע הזו . במקבילית ABCD שבסרטוט הגבהים מהקדקוד A הם : - AM גובה לצלע , DC - AK גובה לצלע ; BC והגבהים מהקדקוד B הם : - BP גובה לצלע , AD - BT גובה לצלע . DC דוגמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר