עמוד:170

אתגר 45 לשתי מדינות , ירוקייה וצהובייה , יש גבול משותף שצורתו קו שבור . במשא ומתן בין המדינות הוחלט ליישר את קו הגבול בלי לשנות את שטחי המדינות . עזרו לשתי המדינות להעביר קו גבול חדש . משימות לסיכום 46 סרטטו משולש ישר–זווית שאורכי הניצבים שלו הם מ"ס 6 מ"ס 8–ו . סרטטו את הגובה ליתר ומדדו אותו . מצאו את שטח המשולש בשתי דרכים . ודאו שבשתי הדרכים התקבל אותו שטח . 47 בכל סעיף נתון סרטוט מוקטן של משולש ABC ואחד מהגבהים שלו . מצאו לפי הנתונים בסרטוט את . S ABC במשולש ABD שבסרטוט המוקטן אורך הצלע AB הוא מ”ס 20 . ( היחידות בסרטוט בסנטימטרים ( . מצאו את שטחי המשולשים B . ABD–ו BCD 49 אורכי הצלעות של משולש ישר–זווית ABC הם מ”מ 90 , מ”ס 12 מ”ס 15–ו . א . אילו מהצלעות הן ניצבי המשולש ? נמקו . ב . מצאו את שטח המשולש . ABC ג . מצאו את אורך הגובה ליתר . 48

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר