עמוד:169

41 הישרים q–ו r מקבילים זה לזה . אסנת אומרת : חמשת המשולשים שבסרטוט , שכל קדקודיהם על , q–ו r הם משולשים שווי–שטח . האם אסנת צודקת ? הסבירו . 42 אלכסוני המלבן ABCD נחתכים בנקודה . M א . מצאו בסרטוט זוגות רבים ככל האפשר של משולשים שווי–שטח . ב . חנן טוען : בכל מלבן האלכסונים מחלקים את המלבן לארבעה משולשים שווי–שטח . מה דעתכם ? הסבירו . 43 בכל סעיף נתון מלבן . אילו מהמשולשים הוורודים שווים בשטחם למחצית שטח המלבן ? 44 לפניכם סרטוט מוקטן של מלבן ABDC ששטחו 54 סמ"ר . הנקודות P–ו Z , E , M , W נמצאות על צלעות המלבן . הקטעים PE–ו BZ נחתכים בנקודה . T א . מצאו על פי הנתונים בסרטוט את אורכי הצלעות של המלבן . ABDC ב . מצאו את כל המשולשים ששטחם 6 סמ"ר . ( יש יותר מחמישה כאלה (! נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר