עמוד:168

ב . נמקו את הטענה : במשולש ישר–זווית מכפלת האורכים של שני הניצבים שווה למכפלת האורכים של היתר והגובה ליתר . בסרטוט : BC = AC BD AK–ו BD 37 הם גבהים במשולש . ABC BC = מ"ס 15 , BD = מ"ס 12 , AC = מ"ס 10 א . חשבו את שטח המשולש . ABC ב . חשבו את אורך הקטע . AK 38 א . על פי הנתונים בסרטוט המוקטן חשבו את . S ABP ב . מצאו את אורך הקטע . BC 39 בסרטוט המוקטן נתון : S ACD = ר"מ 78 8 מ' 12 , AB = מ' 13 , BC = מ' CD = א . מצאו את אורך הקטע . BD ב . מצאו את אורך הגובה אל הצלע . CD דיון 40 בסרטוט שלפניכם הנקודות F–ו E , D מחלקות את הקטע AC לארבעה קטעים שווים . א . 1 המשולשים BFC–ו BEF , BDE , ABD הם משולשים שווי–שטח . הסבירו מדוע . 2 הציעו דרך לחלק משולש לשלושה משולשים שווי–שטח . ב . הציעו דרכים אחרות לחלק משולש לארבעה משולשים שווי–שטח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר