עמוד:167

34 בסרטוט המוקטן נתון : 68 סמ MB = מ"ס 17 S ABM = ר" חשבו את אורך הגובה . AP 35 לפניכם סרטוטים מוקטנים של משולשים . חשבו את אורכי הקטעים המסומנים במשתנים . דוגמה נתון : 42 סמ KT CE , S CKE = ר" אורך הקטע TE גדול פי 2 מאורך הקטע . CT פתרון : y = מ"ס 12 7 = 42 S CKE = 1 KT ( בדקו ( . 2 2 לפי הנתון : , TE = 2 x לכן CE = 3 x ( הסבירו מדוע , ( ומכאן : x = מ"ס 4 ( בדקו ( . 37 לפניכם סרטוט מוקטן של משולש ישר–זווית . ABC נתון : BD AC א . חשבו את שטח המשולש ABC בשתי דרכים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר