עמוד:166

שטח של משולש שווה למחצית המכפלה של צלע בגובה לאותה צלע . 1 ובכתיב מתמטי : h 2 כאשר a הוא אורך צלע , h הוא הגובה לאותה צלע S–ו הוא הסימון המקובל לשטח . שימו לב : אפשר לחשב שטח של משולש באמצעות כל צלע של המשולש והגובה אל אותה צלע . דוגמאות 31 בתחילת היחידה למדתם כי שטחו של משולש ישר–זווית שווה למחצית מכפלת האורכים של שני הניצבים . האם הדרך לחישוב שטח משולש המוצגת במסגרת מתאימה גם למשולש ישר–זווית ? 32 מפרש הסירה שבסקיצה עשוי משני משולשים ישרי–זווית . מצאו בשתי דרכים את שטח הבד הדרוש להכנת מפרש כזה . 33 בכל סעיף חשבו על פי הנתונים את שטח המשולש הצבוע . ( האורכים בסרטוטים המוקטנים נתונים בסנטימטרים ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר