עמוד:162

21 בכל סעיף נתון סרטוט מוקטן . מצאו לפי הנתונים את שטח המצולע המסומן בצבע . הדרכה : מצאו תחילה את . x 22 קדקודי המחומש הצהוב שבסרטוט המוקטן נמצאים על צלעות המלבן . ABCD על פי הנתונים בסרטוט מצאו את שטח המחומש . ( היחידות בסרטוט בסנטימטרים ( . הסבירו כיצד חישבתם . גובה במשולש דיון 23 א . סרטטו משולש ישר–זווית , משולש חד–זוויות ומשולש קהה–זווית . הסבירו מדוע המשולשים נקראים בשמות אלו . ב . בכל אחד מהמשולשים שלפניכם סרטטו אנך מהקדקוד המודגש אל הצלע שמולו או אל המשכה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר