עמוד:160

14 לפניכם דגל של צ’כיה . הדגל מורכב משלושה חלקים : אדום , כחול ולבן . כל הגדלים בסרטוט נתונים בסנטימטרים . א . לפי הנתונים בתרשים , מצאו את השטחים של שלושת חלקי הדגל : החלק הכחול , החלק הלבן והחלק האדום . ב . ודאו שסכום השטחים של שלושת החלקים שווה לשטח הדגל כולו . אם קיבלתם תוצאה אחרת - מצאו את הטעות בפתרונכם ! 15 הטרפז שלפניכם מחולק לשני חלקים : מלבן ומשולש ישר–זווית . שטחו של איזה חלק גדול יותר ? נמקו . 16 17 קדקודי הריבוע NORE נמצאים על צלעות הריבוע . ABCD שטח הריבוע ABCD הוא 196 סמ"ר . ( הסרטוט מוקטן ; האורכים נתונים בסנטימטרים ( . א . מצאו את שטח הריבוע . NORE ב . מצאו את אורך הצלע של הריבוע . NORE

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר