עמוד:159

דיון 10 נמקו את הטענה : אלכסון במלבן מחלק את המלבן לשני משולשים ישרי–זווית שווי–שטח . 11 במלבן ABCD שבסרטוט הנקודה E היא אמצע הצלע , AB והנקודה F היא אמצע הצלע . BC הקטעים DB–ו EK , MF נחתכים בנקודה . P שטח המרובע MPKD ( המרובע הכחול ) הוא 18 סמ . ר" א . על פי הנתונים חשבו את שטחי המצולעים האלה : 1 DMP 2 BCD 3 BEP 4 ABPM ב . מצאו את אורכי הניצבים של המשולש , ABD אם ידוע כי אורך הקטע KC גדול פי 2 מאורך הקטע . PE ג . מצאו את שטח המשולש ABD במ . ר" 12 היקף מלבן הוא . 'מ 20 אחת הצלעות ארוכה 2–ב מ' מהצלע האחרת . א . מצאו את אורכי הצלעות של המלבן . ב . לפניכם סרטוטים מוקטנים של המלבן . בכל סרטוט מסומנים נתונים . בכל סרטוט הקטעים שעוברים בתוך המלבן ( שני אלכסונים ועוד שני קטעים ) נחתכים בנקודה אחת . חשבו את השטח המסומן בירוק , ונמקו . ABCD 13 הוא ריבוע . M–ו K הן נקודות האמצע של הצלעות AD–ו CD ( כמו בסרטוט . ( א . מהו שטח המשולש MDK אם שטח הריבוע הוא 1 סמ"ר ? נמקו . ב . שטח הריבוע ABCD הוא a סמ"ר . 1 כתבו ביטוי המתאר את שטח המשולש . MDK 2 כתבו ביטוי המתאר את שטח המחומש . ABCKM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר