עמוד:155

א . שטח של משולש מה נלמד ? מרכיבים של משולש ישר–זווית שטח של משולש ישר–זווית גובה משולש שטח של משולש כלשהו מרכיבים של משולש ישר – זווית במשולש ישר–זווית כל אחת משתי הצלעות היוצרות את הזווית הישרה נקראת ניצב . הצלע שמול הזווית הישרה נקראת יתר . משולש ABC רושמים כך : ABC 1 א . בכל סעיף סרטטו משולש ישר–זווית בהתאם לנתון , ורשמו את שם הזווית הישרה . AC 1 יתר AC 2 ניצב BK 3 ניצב ב . בכל סעיף סרטטו משולש ישר–זווית בהתאם לנתון , ורשמו את שמות הניצבים והיתר . A 1 היא זווית ישרה MK AK 3 C = 90 ! 2 דיון 2 א . בכל סעיף נתונים אורכים של שני קטעים . נסו לסרטט משולש ישר–זווית שהאורכים הנתונים הם אורכי הניצבים שלו . נסו לסרטט משולש ישר–זווית שהאורכים הנתונים מתאימים ליתר שלו ולאחד הניצבים . אם אי–אפשר לסרטט משולש כזה , הסבירו מדוע . מ”ס 5 1 , מ”ס 3 2 מ”ס 4 , מ”ס 3 ב . חגי טוען : במשולש ישר–זווית היתר ארוך יותר מכל אחד מהניצבים . מה דעתכם ? הסבירו . בכל משולש ישר–זווית אורך היתר גדול מהאורך של כל אחד מהניצבים . 3 לפניכם שני משולשים ישרי–זווית חופפים . א . אם נניח את המשולשים זה על זה כך שיכסו זה את זה בדיוק , אילו צלעות יתלכדו זו עם זו ? אילו זוויות יתלכדו זו עם זו ? ב . כתבו שוויונות בין צלעות וכן בין זוויות הנובעים מהחפיפה . שטחים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר