עמוד:150

תזכורת טרפז הוא מרובע שיש בו בדיוק זוג אחד של צלעות מקבילות זו לזו . הצלעות המקבילות נקראות בסיסי הטרפז . הצלעות שאינן מקבילות נקראות שוקי הטרפז . דיון 38 הישרים k–ו m בסרטוט הם ישרים מקבילים . א . זהו בסרטוט טרפזים והסבירו מדוע הם טרפזים . ב . נמקו מדוע המרובע HDBF אינו טרפז . 39 בכל סעיף נתון טרפז . AJRN חשבו את הגדלים של הזוויות המסומנות בצבע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר