עמוד:149

35 בכל סעיף נתונה מקבילית . חשבו את זוויותיה ונמקו את חישוביכם . הדרכה : אפשר להאריך את צלעות המקבילית ולעבוד בדרך דומה לזו שבמשימה הקודמת . 36 במקבילית RSTW נסמן : S = א . בטאו באמצעות את זוויות המקבילית הסמוכות . S–ל ב . בטאו באמצעות את הזווית הנגדית . S–ל 37 הנקודות K–ו P נמצאות על צלעות המקבילית ACGH שבסרטוט . על פי הנתונים בסרטוט חשבו את גודלי הזוויות המסומנות בצבע . נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר