עמוד:147

27 בכל סעיף קבעו אם ייתכן משולש ישר–זווית המתאים לתיאור . הסבירו . א . אחת מזוויות המשולש היא זווית קהה . ב . אחת מזוויות המשולש בת . 89 ° ג . אחת מהזוויות החדות גדולה פי 3 מהזווית החדה האחרת . ד . הסכום של שתי הזוויות החדות גדול מהזווית השלישית של המשולש . 28 הקטע FK מחלק את המשולש AMF לשני משולשים . על פי הנתונים בסרטוט מצאו את זוויות המשולש . AKF הסבירו . 29 הישר AM בסרטוט מקביל לצלע FK של המשולש . TKF מצאו על פי הנתונים בסרטוט את הזוויות של המשולשים . FRK–ו FTR נמקו . הרחבה 30 הנקודות C–ו F , R , M שבסרטוט נמצאות על ישר אחד . הקטעים KR–ו DF נחתכים בנקודה . P נסמן : DFR = , KRF = מצאו בסרטוט שלושה משולשים ישרי–זווית שהזוויות החדות של כל אחד מהם שוות ל–• ו–• . הסבירו . 31 המשולש GPF שבסרטוט הוא משולש ישר–זווית P ) זווית ישרה . ( FT חוצה זווית GM , F חוצה זווית . G א . מצאו את גודלי הזוויות החדות של המשולשים . FTP–ו GPF , GMP ב . מצאו את גודלי הזוויות של המרובע TPMR ( המרובע הצהוב . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר