עמוד:145

דיון 23 מאירה לקחה משולש ישר–זווית , ( A = 90 ° ) AMC וקיפלה אותו כך שהקדקוד M התלכד עם הקדקוד A ( כמו בסרטוט . ( 1 אחר כך היא קיפלה קיפול נוסף , כך שגם הקדקוד C התלכד עם A ( כמו בסרטוט . ( 2 מאירה מצאה שסכום הזוויות החדות במשולש שלה הוא . 90 ° מאירה טוענת : בכל משולש ישר–זווית סכום הזוויות החדות הוא , 90 ° כי בכל משולש ישר–זווית אפשר לבצע תהליך קיפול כזה . א . הכינו לכם משולש ישר–זווית משלכם ובצעו את שלבי הקיפול שמאירה ביצעה . השוו את ממצאיכם לזה של מאירה . ב . שרה מנמקת את המסקנה של מאירה בדרך אחרת . היא מסמנת את קדקודי המשולש באותיות ( Q = 90 ° ) Q , R , P ואת זוויותיו החדות ב–• ו–• , ומעבירה דרך הקדקוד P ישר מקביל לצלע . QR שרה אומרת : EPR = ( הסבירו מדוע ( . QPE = 90 ° ( הסבירו מדוע ( . לכן : + = 90 ° ומכאן שבכל משולש ישר–זווית סכום הזוויות החדות הוא . 90 ° ג . השוו בין הנימוקים של מאירה ושל שרה . מה דעתכם על כל אחד מהנימוקים ? ד . אורית אומרת : קיפלתי משולש ישר–זווית כמו שמאירה עשתה , אבל בקיפול שלי סכום הזוויות החדות קטן 90 ° –מ ( ראו סרטוט . ( מה לדעתכם תענה לה מאירה ? מה לדעתכם תענה שרה ? סכום הזוויות החדות במשולש ישר–זווית הוא . 90 ° סרטוט 3 סרטוט 2 סרטוט 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר