עמוד:144

19 המרובע PQRS הוא מלבן . א . מצאו בסרטוט זווית השווה ל– . Q נמקו מדוע הן שוות . 1 ב . מצאו בסרטוט זווית השווה ל– . Q נמקו מדוע הן שוות . 2 דיון 20 האם אפשר למצוא את לפי הנתונים ? אם כן - מצאו . נמקו את תשובתכם . 21 הצלע AC של המשולש ABC שבסרטוט נמצאת על הישר , k והקדקוד B נמצא על הישר . m חשבו את גודלי הזוויות של המשולש . . ABC המשולש של AB הצלע המשך על נמצאת K הנקודה הרחבה 22 A 2 = 20 ° , A 3 = 120 ° , AD | | BC : נתון . נמקו . ABC המשולש זוויות את חשבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר