עמוד:143

17 . P בנקודה נחתכים שבסרטוט MD – ו KA הישרים KD | | MA : נתון . K – ו M הזוויות גודלי את חשבו . AB | | DF – ו BC | | DE : מקבילים ישרים של זוגות שני נתונים סרטוט בכל 18 . בצבע המסומנות הזוויות גודלי את מצאו בסרטוט הנתונים פי על דוגמה מציאת הזווית : EKB EKB = EDF = 60 ° ( זוויות מתאימות בין הישרים המקבילים DF–ו AB והחותך ( . ED מציאת הזווית : ABC AKE = 180 ° - EKB = 120 ° ( הסבירו מדוע ( . ABC = AKE = 120 ° ( זוויות מתאימות בין הישרים המקבילים ED–ו BC והחותך ( . AB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר