עמוד:142

דיון 14 בכל סעיף נמקו מדוע b–ו a אינם מקבילים . 15 בכל סעיף חשבו את גודלה של זווית , אם אפשר . אם אי–אפשר - הסבירו מדוע . 16 חשבו את גודלי הזוויות המסומנות בצבעים . נמקו את תשובותיכם . הדרכה : האריכו את הקווים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר