עמוד:141

אם שני ישרים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי , אז כל זוג זוויות מתאימות שוות זו לזו , וכל זוג זוויות מתחלפות שוות זו לזו . דוגמה בסרטוט נתון : a || b מכאן שכל זוג זוויות מתאימות שוות זו לזו , למשל : a = b וכל זוג זוויות מתחלפות שוות זו לזו , למשל : = 13 חשבו את הגדלים של הזוויות המסומנות בצבע . נמקו . דוגמה הישר PR בסרטוט חותך את הישרים המקבילים . CD–ו AB נמצא את הגדלים של הזוויות המסומנות באדום ובירוק . מציאת הזווית : CKR AMK = CKR ( זוויות מתאימות בין המקבילים CD–ו AB והחותך ( . MK מכאן : CKR = 72 ° מציאת הזווית : DKR DKR + CKR = 180 ° ( זוויות צמודות ) מכאן : DKR = 108 ° ( בדקו ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר