עמוד:140

ב . מיכאל מעלה השערה : זוויות מתאימות שהן בין שני ישרים מקבילים וחותך - שוות זו לזו . מה דעתכם ? דיון 11 במשימה זו ננסה לבדוק את השערתו של מיכאל ( מהמשימה הקודמת . ( הישרים המקבילים b–ו a בסרטוט 1 נחתכים על ידי ישר . c הזוויות המתאימות הנוצרות מסומנות באותו צבע . א . העתיקו לנייר שקוף את הישרים c–ו a ואת הזוויות שנוצרו ביניהם ( זוויות . ( ד-א הזיזו את הנייר השקוף כלפי מטה כך שההעתק של c יישאר על . c המשיכו להזיז עד שההעתק של a יתלכד עם , b ובדקו אם השערתו של מיכאל מתקיימת במקרה הזה . ב . סובבנו מעט את הישר c נגד כיוון השעון ( סרטוט . ( 2 1 כיצד השתנתה הזווית א ? כיצד השתנתה הזווית המתאימה לה ? 2 תארו את השינויים בגדלים של זוגות אחרים של זוויות מתאימות . קבעו אם השערתו של מיכאל מתקיימת גם במקרה זה . ( אפשר להיעזר בנייר שקוף ( . אם שני ישרים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי , אז כל זוג זוויות מתאימות שוות זו לזו . ג . ומה קורה כאשר הישרים b–ו a אינם מקבילים ? אם נסובב מעט את הישר b עם כיוון השעון , כך שהוא לא יהיה מקביל : a–ל 1 כיצד תשתנה זווית ה ? האם הזווית המתאימה לה תשתנה באותו אופן ? 2 אילו שינויים יחולו בזוגות האחרים של זוויות מתאימות ? 12 בסרטוט שלפניכם נתון : PK || RM א . נמקו מדוע . PAB = MBA ב . טליה טוענת : גם זוויות מתחלפות שהן בין שני ישרים מקבילים וחותך - שוות זו לזו . מה דעתכם ? נמקו . סרטוט 2 סרטוט 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר