עמוד:139

8 בכל אחד מהסרטוטים הבאים קבעו אם הזוויות המסומנות הן זוויות מתחלפות . בכל אחד מהסרטוטים הישר k חותך שני ישרים ויוצר זווית עם אחד מהם . סמנו זווית כך שהזוויות ו–• יהיו זוג זוויות מתחלפות . זוויות בין ישרים מקבילים וחותך 10 א . בכל סרטוט בדקו אם הזוויות המתאימות שוות זו לזו . אפשר להיעזר בכלי מדידה או בנייר שקוף . 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר