עמוד:138

5 סרטטו זוג ישרים משלכם והעבירו ישר שלישי החותך אותם . סמנו בסרטוט שלכם זוגות של זוויות מתאימות . הרחבה 6 בכל סרטוט סמנו את כל הזוויות המתאימות לזווית . לגבי כל אחת מהן ציינו מהם שני הישרים ומהו החותך . דיון 7 בכל אחד מהסרטוטים מופיעים שני ישרים b–ו a וישר n החותך אותם . תארו את מיקום הזוויות המסומנות ביחס לישרים b–ו a ולישר החותך . n הזוויות המסומנות באותו צבע במשימה 7 נקראות זוויות מתחלפות . אם ו–• הן זוויות מתאימות , אז והקדקודית של b הן זוויות מתחלפות . ( האם גם והקדקודית של הן זוויות מתחלפות ? הסבירו ( . דוגמה הישר k בסרטוט חותך את הישרים . b–ו a הזוויות א ו–ה הן זוויות מתאימות , והזווית ז קדקודית לזווית ה , לכן הזוויות א ו–ז הן זוויות מתחלפות . כאשר ישר חותך שני ישרים אחרים , נוצרים ארבעה זוגות של זוויות מתחלפות . בסרטוט : א , ז–ו ב , ח–ו ג , ה–ו ד ו– ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר