עמוד:137

3 בכל סרטוט הישר b חותך את שני הישרים האחרים . קבעו אם הזוויות המסומנות הן זוויות מתאימות . נמקו . 4 בכל אחד מהסרטוטים הישר k חותך שני ישרים ויוצר זווית a עם אחד מהם . סמנו b–ב זווית מתאימה לזווית . a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר