עמוד:134

71 בכל סעיף חשבו על פי הנתונים את גודלי הזוויות המסומנות בצבע . 72 הישרים CE–ו AB בסרטוט מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה . E נתון : KEF = 90 ° נכון או לא נכון ? הסבירו לפי הנתונים . א . AEB היא זווית שטוחה . ב . CEF = 90 - ג . AEK = CEF ד . CEK = BEF 73 חוצה הזווית של ABC מחלק את ABC לשתי זוויות חדות . בכל סעיף ציינו אם ייתכן שהתיאור מתאים לזווית . ABC אם כן , סרטטו זווית מתאימה וציינו מה גודלה . אם לא , נמקו מדוע לא . א . זווית חדה ב . זווית ישרה ג . זווית קהה ד . זווית שטוחה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר