עמוד:131

62 בכל סרטוט קבעו על פי הנתונים אם הזוויות המסומנות בצבע הן בוודאות זוויות קדקודיות או שבוודאות אינן זוויות קדקודיות או שייתכן שהן זוויות קדקודיות . נמקו . 63 בכל סעיף סמנו לפי הנתונים > או > או . = נמקו . א . נתון : הישרים s–ו m נחתכים בנקודה . A A _______ A 2 1 ב . נתון : הישרים s–ו m נחתכים בנקודה ; B B היא זווית קהה . 4 180 ° _______ B + B 3 ג . נתון : הנקודות C–ו M , K נמצאות על ישר אחד . + _______ 180 °

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר