עמוד:130

הרחבה 58 ABC היא זווית שטוחה . הקרן BM מחלקת אותה לשתי זוויות צמודות , ו–• . א . כיצד ישתנה הגודל של אם נגדיל את ? 20 ° –ב ב . כיצד ישתנה הגודל של אם נקטין את פי ? 2 59 נתון : + = DCK , CK CD הסבירו מדוע הנקודות B–ו C , A נמצאות על אותו ישר . 60 הנקודות F–ו M , K שבסרטוט נמצאות על אותו ישר . הקרניים MB–ו MP יוצרות עם הישר FK זוויות שוות . א . הסבירו מדוע . PMF = BMF ב . טלי טוענת : זוויות צמודות לזוויות שוות , שוות ביניהן . מה דעתכם ? זוויות קדקודיות דיון 61 הישרים KC–ו AD נחתכים בנקודה B ונוצרות ביניהם 4 זוויות . נסמן : ABK = א . כתבו את שמות הזוויות הצמודות ABK–ל ובטאו אותן בעזרת . ב . כתבו את שם הזווית שאינה צמודה ABK–ל ובטאו אותה בעזרת . כאשר שני ישרים נחתכים בנקודה נוצרות ארבע זוויות . כל שתיים מהן שאין להן שוק משותפת נקראות זוויות קדקודיות . ג . מצאו זוג נוסף של זוויות קדקודיות בסרטוט . ד . עמיחי טוען : כל זוג זוויות קדקודיות שוות זו לזו . הסבירו מדוע עמיחי צודק . זוויות קדקודיות שוות זו לזו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר