עמוד:128

50 נתון : הנקודות E–ו A , L נמצאות על ישר אחד . א . ציינו לגבי כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה או שלא ניתן לקבוע . נמקו . 1 הזוויות A ו– A הן זוויות צמודות . 2 1 2 הזוויות A ו– A הן זוויות צמודות . 3 2 3 הזוויות A ו– A הן זוויות צמודות . 3 1 ב . נתון : A = 120 ° 2 מה גודל הזווית הצמודה ל– ? A נמקו . 2 51 בכל סעיף נסו לסרטט זוג זוויות צמודות לפי התיאור . אם לא הצלחתם , הסבירו מדוע . א . שתי הזוויות קהות . ב . שתי הזוויות ישרות . ג . שתי הזוויות חדות . ד . זווית אחת חדה והאחרת קהה . 52 בכל סעיף חשבו את הגדלים של שתי זוויות צמודות לפי הנתונים . דוגמה נתון : אחת הזוויות גדולה פי 4 מהזווית האחרת . נסרטט זוג זוויות צמודות ונסמן את הקטנה מביניהן ב–• . לפי הנתון , גודל הזווית האחרת הוא . 4 כיוון שהזוויות צמודות - סכומן ידוע לנו : 4 + = 180 מכאן = 36 ° –ש והזווית הצמודה ל–• היא בת . 144 ° א . אחת הזוויות גדולה פי 5 מהזווית האחרת . ב . אחת הזוויות קטנה 48 ° –ב מהזווית האחרת . ג . אחת הזוויות שווה למחצית הזווית האחרת . ד . ההפרש בין שתי הזוויות הוא . 90 ° 53 א . סרטטו זווית כלשהי . סרטטו זווית צמודה לזווית . הסבירו כיצד סרטטתם . ב . האם אפשר לסרטט זווית נוספת הצמודה ל–•? כמה זוויות כאלה קיימות ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר