עמוד:127

46 נתונה זווית בת . 60 ° הציעו דרכים לסרטט בעזרתה זוויות במידות הבאות : א | 15 ° ב | 120 ° ג | 45 ° ) אפשר להיעזר בקיפול , העתקה וכדומה , אך לא במד–זווית (! זוויות צמודות דיון 47 א . על המניפה שלפניכם מסומנות שתי זוויות . האם לפי הנתונים באיור ניתן לדעת בוודאות את הגודל של ? EMK נמקו . ב . האם ניתן לקבוע בוודאות את הגודל של EMK אם נתון שהנקודות K–ו M , S נמצאות על ישר אחד ? נמקו . שתי זוויות שיש להן שוק משותפת וסכומן הוא זווית שטוחה נקראות זוויות צמודות . הסכום של זוויות צמודות הוא . 180 ! בסרטוט : הזוויות BCD–ו ACD הן זוויות צמודות . ( הסבירו מדוע ( . 48 שלוש קרניים מחלקות את הזווית השטוחה ADB לארבע זוויות . כתבו זוגות של זוויות צמודות . 49 לפניכם סרטוט של חמש נקודות . נתון : DBE = 30 ° , CBD = 30 ° , ABC = 150 ° בכל סעיף קבעו אם הזוויות צמודות . א | CBD , ABC ד | EBD , ABE ב | ABC , DBE ה | ABE , ABC | CBD , DBE ו | CBE , ABE ג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר