עמוד:126

42 בסרטוט נתון : EAG = HAF נמקו מדוע . A = A 1 2 הרחבה 43 נתון : MC חוצה את הזווית BMT = AMK ; AMB הסבירו מדוע מתקיימים השוויונות : א | BMC = AMC ב | TMC = KMC | BMK = AMT ג 44 א . הקרן BD מחלקת את הזווית ABC לשתי זוויות . נתון : ABC היא זווית ישרה , ABD = 30 ! - BF חוצה זווית - BE ; ABD חוצה זווית . DBC מצאו את גודל הזווית הנוצרת בין שני חוצי הזווית . ( BE–ו BF ) . ב רונית טוענת כי הנתון על גודל הזווית ABD בסעיף א הוא מיותר . היא אומרת : אם זווית ישרה מחולקת לשתי זוויות , אז הזווית שנוצרת בין חוצי הזוויות האלה היא תמיד , 45 ° ללא תלות בנתונים על הזוויות עצמן . מה דעתכם ? 45 בסרטוט נתון : - BD חוצה זווית - BE ; CBP חוצה זווית . ABP נסמן : CBP = , ABP = א . חשבו את DBE אם נתון : = 80 ° , = 40 ° ב . בטאו באמצעות ו–• את הגודל של . DBE

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר