עמוד:124

33 בכל סעיף חשבו על פי הנתונים את גודלי הזוויות המסומנות בצבע . 34 הנקודות E–ו B , F בסרטוט נמצאות על ישר אחד . א . מה גודל הזווית ? EBF ב . נסמן : EBC = בטאו באמצעות את הזוויות : 1 ABE 2 ABC 3 ABD ג . בני טוען : הישרים FE–ו BD מאונכים זה לזה . מה דעתכם ? 35 נתון : BD חוצה את הזווית BD PH ; ABC רות טוענת שמהנתונים אפשר להסיק כי . PBA = HBC מה דעתכם ? 36 הקרן MK מחלקת את PMR לשתי זוויות . אחת משתי הזוויות גדולה 20 ° –ב מהזווית האחרת . א . סרטטו בהתאם לנתונים סקיצה ( תרשים ביד חופשית , ( וסמנו ב–• את הזווית הגדולה יותר . ב . בטאו באמצעות : 1 את הזווית השנייה . 2 את סכום שתי הזוויות האלה . ג . נתון : PMR היא זווית ישרה . 1 כתבו משוואה ומצאו את . 2 מצאו את גודל הזווית השנייה . ד . סמנו ב–• את הזווית הקטנה יותר וחזרו על התהליך שביצעתם בסעיפים ב-ג . האם קיבלתם אותן זוויות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר