עמוד:123

31 בסרטוט שלפניכם נתון : BC חוצה את ABM ; MBK קטנה . CBK–מ 15 ° –ב נסמן : CBK = א . בטאו באמצעות את הזוויות : 1 MBC 2 MBK 3 ABM 4 ABC ב . נתון : ABK היא זווית ישרה . מצאו את הגדלים של הזוויות שפורטו בסעיף א . 32 בסרטוט נתון : CBD גדולה פי . CBM–מ 2 נסמן : PBD = א . בטאו באמצעות את הזוויות : 1 CBM 2 CBD 3 MBD ב . נתון : PBM = 136 ° מצאו את גודלי הזויות הבאות : 1 PBD 2 CBD 3 PBC הידעתם ? שימושים של מד–זווית מד–זווית משמש לא רק בלימודי גאומטרייה : בתחומים שונים של החיים נעשה שימוש בסוגים שונים של מדי–זווית , בדרך כלל דיגיטליים . ברפואה משתמשים במד–זווית בין היתר למדידת טווח התנועה של מפרקים שונים . בנגרות ובבניין מודדים זוויות בין דפנות , בין קירות וכדומה . מד–זווית קריסטלוגרפי משמש במעבדות למדידת הזוויות בין פאות של גבישים . בביולוגיה , בהנדסת חומרים ואפילו בעריכת קול ובשידורי רדיו מודדים זוויות בעזרת מדי–זווית שונים , המותאמים למטרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר