עמוד:121

27 לפניכם שש זוויות . מדדו את הגודל של כל זווית . חשבו את גודל הזווית שתתקבל אם נעביר חוצה זווית . דיון 28 נתון : ABC = 70 ° א . סרטטו זווית ABK כך שהקרן BC תהיה חוצה הזווית הזו . פרטו כיצד סרטטתם . ב . מהו גודל הזווית ? ABK 29 האם אפשר לקבוע על פי הנתונים את גודל הזווית ? ABC אם כן - קבעו והסבירו . אם לא - הסבירו מדוע אי–אפשר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר