עמוד:119

דיון 18 נכון או לא נכון ? הסבירו . א . חוצה זווית חדה מחלק את הזווית לשתי זוויות חדות . ב . חוצה זווית קהה מחלק את הזווית לשתי זוויות קהות . ג . חוצה זווית שטוחה מחלק את הזווית לשתי זוויות ישרות . ד . חוצה זווית ישרה מחלק את הזווית לשתי זוויות חדות . הרחבה 19 דני טוען : כל נקודה על חוצה זווית נמצאת במרחק שווה משתי שוקי הזווית . מה דעתכם ? ( אפשר להיעזר בגזירה וקיפול ( . מדידת זוויות יש יחידות שונות למדידת זוויות . אחת היחידות המקובלות היא מעלה . מעלה מתקבלת מחלוקת זווית ישרה 90–ל זוויות שוות . מסמנים כך : 1 ° ( מעלה אחת . ( את גודל הזווית שבסרטוט רושמים כך : BAC = 140 ° 20 מה גודלה של זווית ישרה ? ושל זווית שטוחה ? נמקו . 21 בכל סעיף נתון גודל של זווית . קבעו אם היא חדה , ישרה , קהה או שטוחה . נמקו . | 97 ° ב | 136 ° ג | 180 ° ד | 90 ° ה | 105 ° ו | 89 ° ז | 30 ° א 22 א . בכמה מעלות מסתובב המחוג הגדול של השעון במשך רבע שעה ? נמקו . ב . בכמה מעלות מסתובב המחוג הגדול של השעון מהשעה 8 : 20 עד השעה ? 9 : 20 נמקו . 23 בכל סעיף קבעו בערך את גודל הזווית בין מחוגי השעון . הסבירו כיצד קבעתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר