עמוד:113

5 הריבוע ABCD מסורטט על דף משבצות . הנקודות H–ו G נמצאות על הצלע . AB א . הסבירו מדוע AHD קטנה . A–מ ב . מבלי למדוד כתבו את שמות הזוויות הקטנות . A–מ הסבירו . ג . מבלי למדוד כתבו את שמות הזוויות הגדולות . A–מ הסבירו . עד עכשיו למדתם לסמן זווית בשם הקדקוד שלה או באמצעות שמות של שלוש נקודות ( שתי נקודות הנמצאות על שוקי הזווית - וביניהן קדקוד הזווית . ( דרך נוספת לסמן זווית היא בעזרת אותיות יווניות . ארבע האותיות היווניות הראשונות הן : - אלפא - ביתא - גמא - דלתא בסרטוט : BAE = , BAD = , CAD = סכום והפרש של זוויות דיון 6 נתונות שתי זוויות . א . הציעו דרך לסרטט זווית שהמפתח שלה שווה להפרש בין המפתחים של שתי הזוויות . ב . הציעו דרך לסרטט זווית שהמפתח שלה שווה לסכום המפתחים של שתי הזוויות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר