עמוד:109

b–ו a 45 הם שני מספרים שלמים . השלימו בכל אחד מהמשפטים מילה מתאימה : חיובי או שלילי או אפס . א . אם b < 0–ו a < 0 אז . a + b ב . אם b = -a–ו a < 0 אז . a + b 46 הציבו את ערכי המשתנה בביטוי וחשבו . 47 פתרו את המשוואות . 48 מצאו מספר שאם נכפול אותו ,-3–ב נוסיף 15 למכפלה ונחלק את התוצאה , 6–ב נקבל . 10 הרחבה 49 כתבו מספר כלשהו ( המספר המקורי . ( חסרו ממנו , 11 כפלו את התוצאה 5–ב וחסרו מהמכפלה מספר הקטן 19–ב מהמספר המקורי . חלקו את התוצאה . 4–ב הראו שאין זה משנה מהו המספר המקורי - תמיד יתקבל מספר הקטן ממנו . 9–ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר