עמוד:108

37 אילו מהמספרים 1 , -2 , 2 , 0 הם פתרונות של המשוואה ? x = x + 2 נמקו . 38 אילו מהמספרים 10 , -1 , 3 , -3 הם פתרונות של המשוואה ? x + 7 x - 30 = 14 x נמקו . 39 בחרתי מספר . כפלתי אותו , 8–ב הוספתי 12 וחילקתי את התוצאה . 4–ב א . סמנו x–ב את המספר שבחרתי , וכתבו ביטוי המתאר את התוצאה שקיבלתי אחרי סדרת הפעולות . ב . התוצאה הסופית שהתקבלה היא . 2 כתבו משוואה ומצאו את המספר שבחרתי . 40 בחרתי מספר . חילקתי אותו , 2–ב הוספתי 7 למנה וכפלתי את התוצאה .-3–ב התוצאה הסופית שקיבלתי היא .-6 מצאו את המספר שבחרתי . 41 מצאו מספר שאם נכפול אותו 5–ב ונחסר את המכפלה , 12–מ תתקבל התוצאה .-3 הרחבה 42 מצאו מספר ( המספר המקורי ) שאם נכפול אותו , 3–ב נוסיף למכפלה 7 ומהתוצאה נחסר מספר קטן 8–ב מהמספר המקורי , נקבל . 13 משימות לסיכום 43 פשטו את הביטויים . 44 איזה מהביטויים שווה לביטוי ? -3 ( x - 2 ) | -3 x - 2 ב | 3 x + 6 ג | -3 x - 6 ד | -3 x + 6 א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר