עמוד:106

אתגר 33 א . חשבו את ערך הביטוי -17 - ( 5 - 117 ) בשתי דרכים : לפי סדר פעולות החשבון לפי הכלל . a - ( b - c ) = a - b + c באיזו דרך נוח יותר לחשב ? ב . לפניכם הוכחה של הכלל . a - ( b - c ) = a - b + c הסבירו את כל שלבי ההוכחה . הוכחת הכלל a - ( b - c ) = a - b + c a - ( b - c ) = a + ( - ( b - c )) = a + ( -1 ) ( b - c ) = a + ( -1 ) b - ( -1 ) c = a + ( -b ) - ( -c ) = a - b + c ג . חשבו את ערך הביטוי - 4 - ( 3 + 1 ) בשתי דרכים : 5 4 5 לפי סדר פעולות החשבון לפי הכלל . a - ( b + c ) = a - b - c באיזו דרך נוח יותר לחשב ? ד . הוכיחו את הכלל . a - ( b + c ) = a - b - c פתרון משוואות 34 פתרו כל משוואה בדרך הנוחה לכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר